Stockton Beach Amenity Project

Oprensning og kystsikring

Stockton Beach har stor værdi for lokalsamfundet i Stockton og Newcastle samt besøgende. Og alle har et stort ønske om at bevare og beskytte dens naturlige miljø og karakter. Stockton CMP blev udarbejdet i tæt samarbejde med lokalsamfundet og er en kulmination på mere end et årtis lokalt engagement. Dette for at sikre, at CMPs foreslåede handlingsplan til genopretning af strandområet var i overensstemmelse med lokalsamfundets behov og forventninger.

Kystfodring med store mængder sand blev identificeret som den mest holdbare løsning til bæredygtig opfyldelse af CNs og samfundets mål om langsigtet beskyttelse af aktiver samt strandens rekreative værdi. Kystfodring med store mængder sandgenopfyldning giver en kystbeskyttelse, der eliminerer behovet for nye kystbeskyttelsesstrukturer på kort sigt.

Mængden af sand krævet for at opnå kystsikringsmålene, blev estimeret til 2,4 millioner m3 sand. Kystfodring med store mængder sand tager tid at implementere, så kystfodring med mindre mængder sand med formål at give en vis rekreativ værdi, vil sandsynligvis blive udført som en midlertidig foranstaltning, mens kystfodring med store mængder sand planlægges, godkendes og implementeres.

Kontrakten for Stockton Beach Nourishment Project blev tildelt Rohde Nielsen d. 9. august 2023 og arbejdet startede den 14. oktober 2023. Projektet blev gennemført som en kontinuerlig kystsikringskampagne med afslutningsdato den 4. november 2023.

Arbejdet omfattede desuden oprensning af indsejlingskanalen til Port of Newcastle og placering af  materialer som sandfodring ved Stockton Beach, Newcastle.

Konkret inkluderede vores arbejde:

  • Oprensning af egnet sandfodringsmateriale fra indsejlingskanalen – sandets egnethed blev vurderet ud fra siltindhold.
  • Placering af kystsikringssmateriale på Stockton Beach – materialet blev placeret i lavvandede områder ved hjælp af ”rainbow”– og klappeteknikker. Vi opbevarede materialet i diskrete, forudarrangerede områder, hvilket betød, at Stockton Beach kunne forblive åben og sikker i hele arbejdsperioden for strandbrugere og bådsamfundet.
  • Ledelse af oprensning og sandfodringsarbejde i overensstemmelse med miljøkrav for både oprensning og placering, projektets miljøledelsesplan og sandplaceringer til fodring af Stockton Beach samt alle relevante statslige godkendelseskrav.
  • Beliggenhed: Stockton Beach, New South Wales, Australien
  • Omfang: 130.000 m3
  • Kunde: NSW Government
  • År: 2023

Flåden, der gjorde det muligt

  • Trud R
Lastekapacitet
1.570m3
Totallængde
75,49m
Bredde
12,80m
Dybgang lastet
3,80m
Dybgang tom
2,00m
Sugedybde
28,00/40,00m

Er du på udkig efter mere end bare en marineentreprenør?

Så ved du, hvor du kan finde os: At sea, Safeguarding Tomorrow.

Kontakt os