Genova Havn

Uddybning og oprensning

Rohde Nielsen  – i samarbejde med civil- og marinekonstruktøren RCM Costruzioni srl – fik tildelt uddybningen af Sampierdarena-bassinet samt området foran de travle krydstogtterminaler i Genova.

Arbejdet var en del af et bredere udviklingsprogram for Genova Havn, der havde til formål at forbedre tilgængelighed og navigation og resulterede i øget kapacitet og navigationssikkerhed i to nøgleområder af havnen.

Arbejdet bestod af uddybning til mellem -10mMSL og -11mMSL i krydstogtterminalområderne og til mellem -10mMSL og -14,5mMSL i Sampierdarena-bassinet, med materialet placeret langs en 3,5 km sektion af den indre side af den lodrette bølgebryder overfor lufthavnen i Genova i dybder mellem -10mMSL og -8,5mMSL.

På grund af områdets miljøfølsomhed og forureningsniveauet på havbunden ved uddybningens lokationer, blev uddybningen udført ved hjælp af grab dredgere udstyret med miljøgrabben “Level Cut” for øget nøjagtighed i fjernelsen af forurenet jord og reduceret turbiditet.

For at fuldføre arbejdet inden for tidsplanen blev der opnået en produktionsrate på cirka 4.000m3 pr. dag for uddybning og bortskaffelse. Materialet blev hovedsageligt klassificeret som siltet sand med noget sandet silt.

Arbejdsomfanget omfattede fjernelse af cirka 3.500m3 sten samt undersøgelse og fjernelse af ueksploderet ammunition over et område på cirka 515.000m2.

  • Beliggenhed: Genova, Italien
  • Omfang: 710.000 m3
  • Kunde: Havnemyndigheden
  • År: 2022-2023

Er du på udkig efter mere end bare en marineentreprenør?

Så ved du, hvor du kan finde os: At sea, Safeguarding Tomorrow.

Kontakt os