Port of Adelaide, Berth 25

Uddybning og oprensning

Et af de nyligt udlejede inderhavnsområder, Berth 25, krævede omfattende uddybning og oprensning for at tilgodese større skibe. Rohde Nielsen blev tildelt kontrakten af FPH til at udføre følgende arbejder:

 • Uddybning, forlængelse og udvidelse: Det eksisterende kajanlæg blev uddybet, forlænget og udvidet. Derudover fulgte oprensning langs den eksisterende spunsvæg.
 • Genopretning af dybde: Dybden af havnens indsejling blev gendannet for at lette passage af større skibe.
 • Transport af materiale: Det opgravede materiale blev transporteret til Pelican Point deponeringsbassin og pumpet via en 250 m lang rørledning ind i bassinet.
 • Håndtering af materiale og spildevand: Effektiv håndtering af det opgravede materiale inden for bassinet og kontrolleret udledning af spildevand.
 • Overvågning af vandkvalitet: Kontinuerlig overvågning af vandkvaliteten både ved uddybningsområdet og deponeringsbassinet.
 • Overholdelse af miljøkrav: Koordination med miljøbeskyttelsesmyndigheden i udvikling af ”Dredge Management Plan”.
 • Operationel kontinuitet: Sikring af alle uddybningers udførelse uden påvirkning af igangværende shippingoperationer.

Sandsugeren Modi R var involveret i håndtering af de uddybede materialer på ialt 18.000 m³ vedligeholdelsesmateriale og 4.000 m³ oprensningsmateriale. Jordtyper: Sand, silt og ler. Maksimal uddybning: -10,7 m LAT.

Rohde Nielsen gennemførte med succes uddybningen for Flinders Port Holdings i juni 2023. Projektet blev udført efter højeste professionelle standarder, hvilket sikrede minimal forstyrrelse af havneoperationer og overholdelse af miljøregler. Projektet fremhæver slutteligt FPH’s engagement i at vedligeholde og forbedre havnefaciliteterne for at støtte væksten af maritime aktiviteter i South Australia.

 • Beliggenhed: Port Adelaide, Australien
 • Omfang: 22.000 m3
 • Kunde: Flinders Port Holdings
 • År: 2022

Flåden, der gjorde det muligt

 • Modi R
Lastekapacitet
1.393m3
Totallængde
67,05m
Bredde
12,80m
Dybgang lastet
3,80m
Dybgang tom
1,50m
Sugedybde
20,00/24,00m

Er du på udkig efter mere end bare en marineentreprenør?

Så ved du, hvor du kan finde os: At sea, Safeguarding Tomorrow.

Kontakt os