Vordingborg Havn, Uddybning

Uddybning af Vordingborg Havn, Etape 2-3-4

Vordingborg Havn har siden 2015 arbejdet på et omfattende havneudvidelsesprojekt. Projektet strækkede sig over 4 etaper (Rohde Nielsen udførte etape 2-3-4) og omfattede udbybning af sejlkanalen til 10,4 meter og en bredde på 70 meter. Derudover blev havnearealet udvidet fra 45.000 m2 til 170.000 m2. Længden på kajen blev forøget fra 275 meter til 1,2 kilometer.

Der bliver også etableret et stort vendebassin med en dybde på 10,4 meter. Dette gør det muligt for skibe på op til 200 meter at lægge til kaj i havnen.

For at bevare det omkringliggende marine liv, blev der etableret et særligt stenområde af spidse sten, for at skabe en kunstigt yngleplads for havpattedyr. Dette skulle også kompensere for de sten, der blev fjernet i forbindelse med uddybning af sejlrenden. Fra den 1. maj til 1. juli blev der taget hensyn til ålegræsset, og uddybningen blev i denne periode indstillet.

Under hele projektet blev der taget særlig hensyn til at formindske sedimentspild til det omkringliggende naturlige miljø.

  • Beliggenhed: Vordingborg, Danmark
  • Omfang: 1.800.000 m3 – 190.000 m3 sand, 1.610.000 sten materiale
  • Kunde: Munck Havne og Anlæg A/S
  • År: 2018-2019

Er du på udkig efter mere end bare en marineentreprenør?

Så ved du, hvor du kan finde os: At sea, Safeguarding Tomorrow.

Kontakt os